Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili traja poslanci. Nikto nepodal žiadne návrhy o prerokovanom návrhu zákona. Najprv pristúpime k hlasovaniu o návrhoch uvedených v spoločnej správe. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch uvedených v bodoch 1 až 28 a 30 až 57 vo IV. časti spoločnej správy spoločne a tieto schváliť. Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok