Ďakujem pekne, za slovo. Ja by som takto začal, že ja sa vôbec nechcem baviť o profesionálnom športe. Ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany určite dávajú peniaze do vrcholového športu.

Mne ide, ako povedal pán poslanec Poliačik, o mládež. Hovorí, že rodičia by mali rozhodnúť. Ale teraz za posledné dva týždne som prešiel prakticky celé Slovensko. Videli ste tie podmienky tých detí v tých regiónoch? Choďte sa pozrieť! A pochodil som to od Sobraniec, pochodil som to cez Myjavu, pochodil som to cez Oravu, pochodil som to všade. Čiže tí rodičia nech si vyberajú, aj to dieťa, ale v tých podmienkach, ak by mali pracovať, tak si myslím, že ani jedno dieťa nebude mať záujem. Čiže nám ide o to, aby sme im vytvorili predovšetkým podmienky, a potom, aby tí rodičia mali istotu, že to dieťa je v slušnom prostredí.

Keď vy dáte len peniaze na to decko a že sa rodič rozhodne: a kde bude športovať? V tej rozbitej telocvični, čo tam bude im zatekať alebo čo tam nemajú žiadne náradie?! Čiže nám záleží na tom, po tejto skúsenosti, ktorú som mal, aby sme vytvorili regionálnu, tie podmienky v regiónoch, a potom samozrejme, že aj záujem bude o to väčší.

Ja predpokladám, že jak tu povedal aj tuná pán, niekto tam to povedal, jaj, pán poslanec Hrnčiar, že rozdeľovať podľa... Keď sme rozdeľovali ihriská, tak pán poslanec Szigeti nás napadol, že sme dávali len našim poslancom. Zo 620 ihrísk išlo, pán poslanec, aby ste počul dobre, 90 do, na dolnú zem, 90 ihrísk. Deväťdesiat to je, tam je svedok, tam je, pán poslanec, určite išlo.

Čiže na jednej strane sa tu budeme baviť, Martin, že ste transparentné mesto Martin. No povedzte mi, že aké máte vy tam športy teraz? Keď som ja tam bol, v Martine, keď som hrával, tak tam bol hokej, futbal, hádzaná, basketbal, všetko, box, vrcholový šport. Dneska tam nemáte nič. Ale ste transparentné mesto. To je dobré? To sa...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok