Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Prosím, v rozprave vystúpili piati poslanci. Nepodali žiaden procedurálny návrh. V súlade s mojím odporúčaním, prosím, pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa rozhodla, že prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok