Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpil jeden poslanec a nepredložil žiadne návrhy. Prosím preto, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 1 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok