Vážený pán kolega Švejna, vaši kolegovia vám pochlebujú, aké ste mali výrazné vystúpenie. Chcem vám povedať, že v poslednom období počúvam všetky vaše vystúpenia a považujem vás za renomovaného ekonóma, ale veľmi ťažko sa argumentuje, keď vlastne nemôžete nič povedať k navrhovanému zákonu, pretože by ste možnože stratili aj svoju odbornú tvár.

Pán kolega, chcem vám povedať, aby ste nás netlačili do konkurencie s Rumunskom a s Bulharskom, alebo niekde na Balkán. Chcem vám povedať, že cena práce, celkové náklady na pracovnú silu na Slovensku sú 1100 eur, ale v Nemecku sú 4400 eur. To znamená, že tento rozdiel, prečo naši zamestnanci musia toľko znášať?

Chcem vás poprosiť, aby ste aj v budúcnosti svoje ekonomické vedomosti použili na to, aby ste netlačili našich občanov do práce na dohodu, aby konečne mohli pracovať dôstojne za viac ako štyristo, päťsto eur, aby mohli dôstojne žiť život na našom Slovensku.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok