Vážený pán kolega Hudacký, strana SMER sľubovala istoty a nielen ja, ale aj tých 83 poslancov určite vám garantuje, že toto, čo sľúbila, na čele s vládou občanom Slovenskej republiky aj splní.

Máte prehnané obavy o krajinu, o Slovenskú republiku. Ste veľmi starostlivý, že sa obávate, že kvôli zvýšeným daniam sa zvýši aj nezamestnanosť.

Pán kolega Hudacký, ako štátny tajomník určite sa pamätáte v nedávnej minulosti, keď ste sedeli na stoličke štátneho tajomníka, ste poslali na dlažbu päťtisíc železničiarov, päťtisíc železničiarov. Nasľubovali ste im hory-doly, že ich budete rekvalifikovať a že im dáte náhradné zamestnanie.

Pán kolega Hudacký, doneste dvoch, ktorí toto dostali, že sa rekvalifikovali, a ktorí dostali zamestnanie.

Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok