Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili traja poslanci, nepredložili žiadny procedurálny návrh. Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok