Pani poslankyňa Jurinová bola posledná, ktorá sa prihlásila ústne do rozpravy. preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán navrhovateľ, chcete sa vyjadriť k rozprave? Pán minister, nech sa páči, máte slovo.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok