... že to nebolo možno, že to bolo menej zaujímavé, ale prečo vyskakovali tam vyslovene riadky poistencov, ktoré svietili extrémne červeno. Čo znamená, že niekomu sa pridá akoby oveľa viac ako by sa v tom období možno zaslúžil alebo patrilo, hej. Ale vravím, že však čím viac ľudia dostanú, lebo predpokladám, že tá zásluhovosť tam je zohľadnená vo veľkej miere, tak ako podľa reformného modelu by to malo byť. Tým by sme mali byť radšej, len prečo niektorí áno, niektorí nie a neobstojí to celkom, čo ste hovorili, že teda tie miery náhrady sa určovali podľa priemernej mzdy, pretože ministerstvo alebo teda úradníci alebo teda proste ministerská skupina, ktorá sa v tom vyzná určila tie hranice a práve na základe určenia tých hraníc vznikali podľa mňa nie rovnaké rozmiestnenie toho navýšenia dôchodkov. Čo sa týka starodôchodcov, teda z pred roku 1988. Pán minister, váš hovorca bol ten, ktorý dal mnohým starodôchodcom z pred roku 1988 nádej, že bude upravený aj ich dôchodok, že to bolo naozaj zavádzanie ľudí. Na to nech si dáva pozor, pán nech hovorí tak, ako je návrh naozaj urobený, ako je predstavený a ako je tuná rokovaný. No nebude mať každý to zvýšenie o 25,50. Vy to veľmi dobre viete a predpokladám, že vedel to aj pán hovorca, keď takúto vec vypúšťal vonku. Proste dochádza k zavádzaniu a tí ľudia naozaj v nádeji, že aj im bude odstránená spravodlivosť sa dopytujú budeme aj my zaradení do tohto a mnohým treba povedať, že mnohí nie a už iba sa dotknem oblasti, ktorú ste hovorili, že sa tak rozhnevali, že teda odmietate akékoľvek o tých komunistických papalášov alebo fakt priemerné mzdy vtedy oscilovali okolo nejakej hodnoty. U všetkých zamestnaní proste ten rozptyl bol veľmi malý a nastavená hodnota pri týchto starodôchodcoch je tak, že sa to dotkne tých najlepšie zarábajúcich a teda povedzme si úprimne. Kto boli v tom čase najlepšie zarábajúci? Väčšina ľudí bola okolo priemeru. Už si nepamätám to percento, ale veľká väčšina ľudí bola okolo priemeru a dnes dostávajú tie najnižšie dôchodky. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok