Ďakujem pekne vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia. Tak mne nedá ešte dokončiť to, čo som začala počas faktickej poznámky. Kolegyňa Gaborčáková tunak spomínala tiež konkrétne prípady, ktoré by riešili krivdy starodôchodcov. Takýto vlastne to o čom hovorila už sme sa niekoľkokrát snažili aj tunak v pléne predkladať. Nestretlo sa to s pochopením na ministerstve a možno že pán minister naozaj teraz keď riešite krivdy starodôchodcov, lebo to sa týka tohto obdobia, možno by bolo zamyslieť sa alebo zobrať to ako námet na drobnú úpravu, lebo vtedy sme mali zistenie, že toto sa týka veľmi malého okruhu počtu ľudí, takže nejaké veľké výdavky by to nespôsobovalo sociálnej poisťovni, ale určite by to bolo spravodlivejším riešením. Ale teda ešte k tomu, čo som začala vo faktickej poznámke. Budem veľmi krátko hovoriť teraz. Keď som pozerala na ten graf, o ktorom som hovorila alebo na tú tabuľku, kde boli farebne vyčlenené, bolo to naozaj veľa tabuliek, alebo dala sa urobiť tabuľka dali sa urobiť tabuľky podľa toho, aký priemerný násobok priemernej mzdy človek dosahoval, dĺžku poistenia proste všetko možné, tak všade tie tabuľky vychádzali približne rovnako, ale čo bolo obdivuhodné, alebo podivuhodné pre mňa, takže pokiaľ tie útvary ľudí, ktorých sa nejakým spôsobom pozitívne nedotkli prepočty alebo nijako nedotkli prepočty mali vždy taký nejaký ucelený tvar, tak tabuľka alebo teda tá časť tabuľky, ktorá sa týkala práve prepočtov podľa novely pre určitú skupinu poistencov vychádzala naozaj zvláštne. Nie že celistvé pole, ktoré sa, kde sa farba zjemňovala, že to nebolo, možno že to bolo menej zaujímavé, ale proste vyskakovali tam vyslovene riadky poistencov, ktoré svietili extrémne červeno, čo znamená, že niekomu sa pridá akoby oveľa viac ako by sa v tom období možno zaslúžilo alebo patrilo, hej, ale vravím, že však čím viac ľudia dostanú, lebo predpokladám, že tá zásluhovosť tam je....

====

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok