S reakciou nikto. Ukončujem možnosť prihlásenia sa. Ďalej v rozprave vystúpi pani poslankyňa Jurinová.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok