Ďakujem pýtam sa či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne? Dve poslankyne, ukončujem možnosť prihlásenia sa, nech sa páči pani poslankyňa Gaborčáková.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok