Pani poslankyňa rád by som na vás reagoval, pretože tu nehrozí nejaký problém tzv. prechodného obdobia, na ktorého zabudol kolega Kaník v tom 2004 roku. My tu máme dva nosné termíny. 1. október 1988 a 1. január 2004, jedna kategória starodôchodcov posudzovaná do toho obdobia a ďalšia kategória do ďalšieho obdobia. To znamená tu absolútne nehrozí takýto problém, nehovoriac o tom, že tá kategória starodôchodcov od toho 1. októbra 88 až do konca decembra 2003 ide byť individuálne prerátaná, to znamená detailne, klasicky jak sa to robilo možno na začiatku 20. storočia. Vyberú sa konkrétne dôchodkové listy a presne každý jeden individuálne bude prepočítaný, to znamená, nevidím takýto problém, ktorý by tu mal hroziť teraz z tejto kategórie. Ešte raz očakávam vašu prítomnosť na ministerstve, som presvedčený, že si veci vysvetlíme ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok