Ďakujem pánovi ministrovi za reakciu. Neviem prečo ste sa pán minister tak strašne nahnevali, ste kričali na mňa ako keby som vám hovorila niečo zlé, teda mi je ľúto ak som sa dotkla tými svojimi pripomienkami práce vášho ministerstva, ale povedala som proste pripomienky, ktoré vidím ako veľmi dôležité, pokiaľ sa chceme naozaj baviť o tom, že chceme odstrániť nespravodlivosti starého systému. Spomínali ste tu, že práve to, že je to prechodné obdobie pri zavádzaní reformnej novely neexistovalo spôsobilo tieto problémy, áno a práve preto, rovnako to vnímam ako vy, a práve preto upozorňujem, aby sa nestalo niečo podobné aj teraz, lebo podľa všetkého tá diskriminácia na základe toho, že jeden je posudzovaný, alebo jeden sa narodí do októbra a druhý do decembra môže nastať. Proste je opäť predeľ pri zákone 100/1988 v tom, akým spôsobom budú posudzovaní ľudia, do toho obdobia a po tom období. Takže upozorňujem naozaj na problémy, ktoré vidím ako možné a reálne. A nedá mi spomenúť, keď o tých grafoch, však naozaj nemôžme tu ukazovať grafy, ale proste mám pred očami takú tabuľku, peknú farebnú, taký farebný raster, kde je ľudia ako sa narodili, aké závislé od toho aké mali mzdy a neviem ešte čo všetko proste, ale ide o prepočet podľa novej Kaníkovej novely alebo oproti tomu, čo navrhujete. Tak tam bolo krásne vidno, ako tí, ktorým sa neoplatí zvyšovať to bolo taký úhľadný útvar, potom bol útvar, ktorým to vychádza na rovnako a červenou farbou boli tí, ktorým sa oplatí vlastne podľa novely opravovať...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok