Ďakujem pekne za slovo, chcem oceniť pán minister, že ste vystúpili v rámci rozpravy a reagovali ste aj na výhrady pani poslankyne a ďalej čo chcem oceniť je tá skutočnosť, že naozaj vláda aj do programového vyhlásenia si napísala ako úlohu, aby sa rozdiely starodôchodcov a tí, ktorí išli do dôchodku pred rokom 2003, aby im dôchodky boli vyrovnané. Skutočne je tu aj čas aj priestor, aby sa aj medzi prvým a druhým čítaním, aby sa o týchto veciach diskutovalo a o tomto naozaj aj pred prípravou návrhu zákona, keď prišiel do Národnej rady diskusia, bola diskusia bola so sociálnymi partnermi takže skutočne treba oceniť, že sa našli aj peniaze, aj odvaha na to, aby sa vyrovnali tie rozdiely, ktoré vzišli z tých rozdielnych úprav, ktoré tu boli. Takže ja som presvedčená, že dôchodcovia ocenia tieto zmeny, ktoré pán minister prinášate a určite som presvedčená, že aj nejaké drobnosti, ktoré bude treba ešte v zákone vylepšiť sa v legislatívnom procese vylepšia.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok