Ďakujem s faktickými poznámkami dve panie poslankyne, ukončujem možnosť prihlásenia sa. Pani poslankyňa Laššáková.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok