Ďakujem. O vystúpenie požiadal pán minister Richter. Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok