S reakciou pani poslankyňa Sárközy.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok