Ďakujem veľmi pekne pani kolegyni Sárközy. So všetkým čo ste povedali, pani kolegyňa, súhlasím, môžem to podčiarknuť. Presne preto som vymenovala tých päť takých veľkých problémov, ktoré v tejto novele vidím, aby sa naozaj dostalo naozajstnej spravodlivosti alebo aspoň tej čiastkovej alebo počkajte, vy ste to tak dobre nazvali, pocitu, aby sa napravil pocit odstránil pocit skrivodlivosti. Presne v tomto duchu som aj ja hovorila o tých problémoch, ktoré vidím ako nášľapné míny v pripravenej novele. Takže poďme, spoločne sa pozrime na tie argumenty, ktoré viedli ministerstvo vytvoriť novelu takým spôsobom akým vytvorili a odstráňme to čo naozaj bije do očí. Ja nerozumiem, naozaj nepochopila som a to som nad tým sedela s viacerými ľuďmi niekoľko hodín, veľa hodín, že prečo práve pri tých hraniciach, ja neviem v roku 92, 95 dôjde k takému extrémnemu nárastu aj oproti Kaníkovej novele, že to sú špeciálne ročníky, ktoré dostanú viac, ako nechcem povedať by si zaslúžili. Samozrejme, každý si zaslúži čo najviac. Ale potom mi je ľúto, že prečo sú odtiaľ vypustení niektorí ľudia, ktorí by si to naozaj zaslúžili, lebo ich životná úroveň po štyridsiatich rokoch práce je mizerná. Takže odstráňme tie skrivodlivosti, ktoré sú tu trinásť rokov. A poviem opäť, že ja vítam, že prichádza ministerstvo práce s návrhom, ktorý chce odstrániť tú nespravodlivosť medzi starodôchodcami a novodôchodcami. Takže poďme spoločne na to.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok