Ďakujem. S faktickými poznámkami jedna pani poslankyňa. Ukončujem možnosť sa prihlásenia. Nech sa páči, pani poslankyňa Jurinová.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok