Ďalej v rozprave vystúpi poslankyňa Irén Sárközy.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok