Ďakujem pekne aj kolegyniam. Ja teda verím, že pán minister na mnohé tie otázky, ktoré som predostrela vo svojej reči bude vedieť vysvetliť. Ak to nebude vedieť vysvetliť sám, tak verím, že teda to stretnutie s ľuďmi z ministerstva prebehne. A mňa naozaj veľmi zaujalo, keď sme prechádzali tie všetky tabuľky a proste tých tabuliek je tisíc, ktoré boli vypracované len kvôli tomu, aby sme prišli na koreň veci prečo ste postupovali tak ako ste postupovali a priznám sa, že neprišli sme úplne na to zdôvodnenie, že prečo ste išli takýmto spôsobom.

Všetci sme presvedčení, ktorí sme na tom robili, sme presvedčení o tom, že vec sa dala možno predniesť alebo urobiť, tá novela mohla byť jasnejšia a prehľadnejšia. A je mi úplne jasné, že tiež by sa asi našla skupina, ktorá by sa cítila nespravodlivo, ale toto naozaj tak ako ste ten návrh pripravili, vyzerá ako keby bola pripravená špeciálne pre niektoré ročníky. A toto je veľmi poburujúce pre mnohých ľudí.

Podľa mňa zákon má byť nastavený tak, aby viedol k spravodlivosti, nie k nespravodlivosti. Aj to a tie nastavenia pásiem, to je keby ste si z brucha cucali v niektorých prípadoch. Alebo nastavenie tých percent hraníc. Takisto som presvedčená o tom, že to skôr slúži na odpútavanie alebo zavádzanie proste ľudí, ktorí sa by tomu radi porozumeli, ale nevedia tomu porozumieť, lebo je to strašne zložito nastavené.

Tiež pri vypracovávaní tých tabuliek sme sa, samozrejme, potýkali s problémami, že veľmi ťažko sa niektoré informácie dohľadávali. Samozrejme, ja neviem hrubá mzda alebo priemerná mzda, to nebol problém, ale nemáme čísla, koľkých ľudí sa tie ktoré hranice týkajú. Vy to máte, ale napriek tomu, že takéto informácie máte, ste to nedali do dôvodovej správy, aby sme možno že lepšie a ľahšie a zrozumiteľnejšie...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok