Ďakujem. S reakciou pani poslankyňa Jurinová.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok