Ďakujem za slov. Tak ja v prvom rade chcem poďakovať kolegyni za odbornú a vecnú rozpravu, o ktorú nám ide aj v rámci hnutia. Pána ministra chcem vyzvať, aby teda naozaj spustil pomedzi čítania vecnú diskusiu o prepočte dôchodkov, aby sme sa nenaťahovali o tom, komu ublížime, komu neublížime, lebo teda prvýkrát sme v histórii k tejto danej problematike práve vystupovali ako hnutie, ktoré chce zmeniť veci, a preto bolo by dobré, aby sme boli zaradení do diskusie v ohľade vyrovnávania staro dôchodcov. Myslím si, že si to zaslúžime, lebo prvýkrát tento návrh padol už teda 17. decembra v roku 2013.

Takže ak nám ide naozaj o odborné a vecné stanoviská, mali by sme si sadnúť a vydiskutovať si tieto veci, na ktoré kolegyňa poukázala. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok