Ďakujem za slovo. Toto bol od kolegyne naozaj vyčerpávajúci príspevok s množstvom faktov, ktoré je naozaj ťažké pochopiť, keď to len tak počúvate a nemáte to podložené možno aj nejakými grafmi. Už len pochopiť základný rozdiel možno medzi priemerným mesačným zárobkom, ktorý sa spomínal a hrubým zárobkom môže byť pre niekoho problém. Čiže v tomto prípade nám veľmi chýbajú grafické znázornenia. Možno že by stálo za úvahu, aj kolegyňa tu hovorila, že tie hranice určené v zákone sú neprehľadné a síce hovoria o rastúcom charaktere, ale skutočnosť o tom nevypovedá. Možno by stálo za úvahu aj do dôvodovej správy uviesť aspoň jeden graf, z ktorého sa dá jednoduchým spôsobom vyčítať podľa roku narodenia, podľa výšky mzdy kam ten dôchodca spadne a či mu dôchodok bude zvýšený alebo nie, aby si to vedel skontrolovať jednoduchým spôsobom každý. Ale to možno že nie je cieľom tejto novely.

Chcem ešte raz pripomenúť to čo kolegyňa hovorila na konci, že naozaj podľa všetkého priznané, teda táto novela sa týka priznaných dôchodkov a nie dôchodkov, ktoré boli prekvalifikované z invalidných dôchodkov. Možno že nám na to pán minister odpovie a budem rada, keď myslím si, že bolo veľmi ťažké zachytiť všetky tie informácie, tak verím tomu, že pán minister sa bude aj v priebehu pýtať ešte pred ukončením rozpravy. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok