Ďakujem. Na vystúpenie pani poslankyňa dve faktické poznámky, teda tri faktické poznámky. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými poznámkami. Pani poslankyňa Anna Verešová.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok