Poprosím o kľud v sále. Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Ešte raz poprosím o kľud v sále, páni poslanci.

Vládny návrh zákona je uverejnený ako tlač 511. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 532.

Prosím ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera, aby vládny návrh zákona uviedol.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok