Prítomných 91 poslancov, za 86, proti žiaden, zdržali sa 2, nehlasovali 3.

Konštatujem, že sme program 17. schôdze Národnej rady schválili.

Panie poslankyne, páni poslanci, podľa zákona o rokovacom poriadku budeme dnes hlasovať o 17. hodine, v ďalších rokovacích dňoch o prerokovaných bodoch programu hlasovať vždy o 11. hod. a o 17. hod., pokiaľ Národná rada nerozhodne inak. Poprosím, dávam krátku dvojminútovú prestávku do 13.20 hod. a potom pokračujeme programom o vládnom návrhu zákona o sociálnom poistení.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok