Prítomných 133 poslancov, za 55, proti 51, zdržalo sa 25, nehlasovali 2.

Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

Pristúpime k hlasovaniu o procedurálnom návrhu pána poslanca Jána Maroša. Žiada zaradiť ako bod programu, aby minister dopravy pán Érsek zverejnil zoznamy všetkých vykúpených pozemkov pri bratislavskom obchvate a rýchlostnej ceste R7 smerom na Dunajskú Stredu. Zdôvodnenie je ďalej uvedené. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok