Prítomných 132, za 56, proti 46, zdržalo sa 29, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

Pristúpime k hlasovaniu pána poslanca Jozefa Viskupiča, ktorý predstúpil s procedurálnym návrhom. Žiada bod, aby minister obrany podal informáciu, akým spôsobom, sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky dostal, disponoval a používal údaje zo zdravotnej dokumentácie jeho ako aj Igora Matoviča. Prosím prezentujme sa a hlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok