Prítomných 133, za 57, proti 52 poslancov, zdržalo sa 23, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

Pristúpime k hlasovaniu o procedurálnom návrhu pána poslanca Richarda Vašečku. Navrhuje zaradiť bod programu informácia ministra vnútra o vyšetrovaní porušenia daňového tajomstva predsedom vlády Slovenskej republiky Róbertom Ficom, ktoré sa udialo zverejnením utajených dokumentov z účtovníctva Igora Matoviča vo februári 2016. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok