Prítomných 133 poslancov, za 57, proti 39, zdržalo sa 37.

Konštatujem, že sme uvedený návrh pani poslankyni neschválili.

Pristúpime k procedurálnemu návrhu pani poslankyne Remišovej. Žiada predsedu Národnej rady Andreja Danka, aby sa ospravedlnil všetkým občanom, ktorých listy boli otvárané a ich ústavné právo na listové tajomstvo porušené.

Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok