Prítomných 132 poslancov, za 58, proti 30, zdržalo sa 43, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

Pristúpime k hlasovaniu o procedurálnom návrhu pani poslankyni Veroniky Remišovej. Žiada, aby bolo na programe rokovania 17. schôdze zaradený bod s informáciou o všetkých predajoch a zámenách majetku ministerstva vnútra vrátane obdobia pred povinným zverejňovaním zmlúv. Zároveň žiadame, aby ministerstvo vnútra tento prehľad pripravilo.

Prosím prezentujme sa a hlasujme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok