Konštatujem, prítomných 132 poslancov, za 55, proti 42, zdržalo sa 35.

Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.

Pristúpime k hlasovaniu o návrhu pána poslanca Petra Pčolinského. Znenie návrhu: Národná rada Slovenskej republiky žiada ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o správu k využívaniu vrtuľníkov ministerstva vnútra Slovenskej republiky členmi vlády Slovenskej republiky za obdobie od 1. 3. 2016 až do dnes.

Prosím, prezentujme sa a hlasujme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok