Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch tak, ako ich poslanci uvádzali.

Poprosím, pristúpime k prvému hlasovaniu o procedurálnom návrhu pána poslanca Petra Pčolinského. Znenie návrhu. Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu Slovenskej republiky predložiť správu o stave plnenia tzv. akčných plánov v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, ktoré ohlásila

v týchto okresoch minulý rok 2016 vláda Slovenskej republiky. Poprosím, prezentujme sa a hlasujeme.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok