Ďakujem. Potvrdzujem, že mám návrh v písomnej podobe. Myslím, ešte tam bol pán poslanec Budaj. Nie? To znamená, vyčerpali sme všetky procedurálne návrhy pánov poslancov a paní poslankýň.

Pristúpime k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch tak, ako ich poslanci uvádzali.

Poprosím, pristúpime k prvému hlasovaniu o procedurálnom návrhu pána poslanca Petra Pčolinského.

Znenie návrhu: Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu Slovenskej republiky predložiť správu o stave plnenia tzv. akčných plánov v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, ktoré ohlásila...

=====

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok