Ďakujem. Žiadam zaradiť do rokovania schôdze Národnej rady bod, aby minister obrany podal informáciu, akým spôsobom sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko dostal, disponoval a používal údaje zo zdravotnej dokumentácie tak mojej, ako aj Igora Matoviča. Odôvodňujem toto zaradenie tým, že v paľbe porušenia ústavou garantovaných práv na súkromie je to porušením po listovom tajomstve, daňovom tajomstve, aj porušenie práva na súkromie, aj čo sa týka zdravotného stavu. Preto by som prosil ctené plénum, aby sme túto informáciu mohli prebrať v pléne Národnej rady. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok