Ďakujem. Ja tiež budem mať dva procedurálne návrhy, tak poprosím o čas.

Žiadame, aby bol do programu rokovania schôdze zaradený bod s informáciou o všetkých predajoch a zámenách majetku ministerstva vnútra, vrátane obdobia pred povinným zverejňovaním zmlúv. A teda žiadame, aby ministerstvo vnútra tento prehľad pripravilo.

Druhý procedurálny návrh: žiadame predsedu Národnej rady Andreja Danka, aby sa ospravedlnil všetkým občanom, ktorých listy boli otvorené a ich ústavné právo na listové tajomstvo bolo týmto porušené.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok