Ďakujem. Poprosím o písomný návrh.

Pani poslankyňa Veronika Remišová.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok