Ďakujem pekne. Pán predseda, budem mať dva procedurálne návrhy, čiže potom poprosím o čas na druhý.

Prvý môj procedurálny návrh znie, aby Národná rada Slovenskej republiky zaviazala vládu Slovenskej republiky predložiť správu o stave plnenia tzv. akčných plánov v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, ktoré ohlásila v týchto okresoch minulý rok.

A svoj návrh odôvodňujem tým, že na základe informácií od starostov a primátorov týchto dotknutých okresov napriek tomu, že v akčných plánoch sa vláda zaviazala uvoľniť do konca roka 2016 už nejaké peniaze, do dnešného dňa tieto okresy nedostali ani cent a takisto rokovania o investoroch, ktorých avizovala vláda, sú na bode mrazu. Čiže rád by som, aby toto vláda vysvetlila v správe.

Poprosím ešte čas.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok