Zisťujem, že je prítomných 121 poslancov, teda Národná rada je schopná sa uznášať.

Na 17. schôdzi Národnej rady budú overovateľmi poslankyne Katarína Cséfalvayová a Jana Cigániková. Náhradníkmi budú poslanci Mária Janíková a Peter Pčolinský.

Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali: Eva Antošová, Emil Ďurovčík, pán poslanec Gábor Grendel, pán poslanec Kotleba, Matovič, Muňko, Sloboda, Vaľová, Žarnay.

Navrhnutý program schôdze vám bol rozdaný. Chcem uviesť, že v návrhu programu sa uvádzajú aj správy príslušných inštitúcií predložené v súlade s platnými zákonmi, ktoré na návrh gestorských výborov uvedú ich predkladatelia, ako sú uvedení v návrhu programu. Na to, aby mohli tieto materiály uviesť a vystúpiť v rozprave, je potrebný súhlas Národnej rady. Navrhujem, aby sme tento súhlas vyslovili schválením programu ako celku, pokiaľ nikto nepredloží iný návrh. Skôr ako pristúpime k schvaľovaniu návrhu programu, chcem len pripomenúť, že návrhy na zmenu alebo doplnenie návrhu programu musia byť vyhotovené písomne a odovzdané predsedajúcim pred začatím schôdze.

Procedurálny návrh, pán poslanec Peter Pčolinský.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok