Takže, vážený pán poslanec, dovoľte, aby som tlmočil odpoveď pána ministra vnútra.

V mesiaci august 2012 predložilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do medzirezortného konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvodom predloženia uvedenej novely zákona je potreba zníženia výdavkov na osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov z osobitných účtov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok