Paška, Pavol, predseda NR SR

Prepáčte, pán minister, ešte raz vás preruším. Kolegyne, kolegovia.

Máte slovo. Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok