Vážená páni predsedajúca, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73, ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok