Ďakujem pekne. Cieľom všetkých týchto opatrení je stabilizovanie pomerov v záujme bezpečnosti občanov Slovenskej republiky, ale aj bezpečnosti obvinených a odsúdených zároveň. V neposlednom rade máme pri racionalizačných opatreniach na pamäti aj otázku hľadania zdrojov na primerané finančné ohodnocovania náročnej práce príslušníkov zboru.

Pán poslanec, dúfam, že sa mi podarilo dostatočne zodpovedať vašu otázku.

Veľmi pekne ďakujem. Skončil som.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok