To je koľko? Pán Simon, povedzte mi, koľko je to veľa? (Odpoveď z pléna. Áno, Wänke? Wänke, bohužiaľ, za jabĺčka sedel v base alebo tam sedí a niektorí sú na Kanárskych ostrovoch. Taký je život.

Samozrejme, tento zákon je dobrý. Treba sa nad ním nejako zamyslieť, treba s tým niečo robiť, ale treba vyriešiť predovšetkým financovanie športu, financovanie športu je veľmi dôležité, pokiaľ nebude vyriešené toto a zákon o športe, do ktorého by sa to dalo zabudovať, ale tie pravidlá už aby potom platili dlhodobo, nielen na jedno volebné obdobie, a potom sa to zase bude meniť.

Takže ja som, samozrejme, ochotný pomôcť tomuto zákonu, ale pokiaľ nebudú tieto veci doriešené a dotiahnuté do konca, to je financovanie športu a zákon o športe nový, tak to nepodporím. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok