Prerušenie rokovania o 18.59 hodine.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok