Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

A budeme pokračovať prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Tento vládny návrh má tlač 93. Návrh na jeho pridelenie je v rozhodnutí č. 100.

Prosím opäť pána ministra financií a podpredsedu vlády, aby aj tento návrh uviedol, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok