S faktickými poznámkami sa prihlásili, prihlásil pán poslanec Branislav Ondruš. Uzatváram možnosť reagovať s faktickou poznámkou.

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok