Ďakujem, pán predsedajúci. Dámy a páni, to, čo máme pred sebou na stole, návrh predmetného zákona, a hlavne to, že sa v podstate návrhom tejto novely odsúva povinnosť zavedenia registračných pokladníc s fiškálnou pamäťou o dva roky, je pre mňa výsledkom jedného nechutného lobingu.

A, pán minister, prepáčte mi tento výraz, ale neviem si to nijakým iným spôsobom vysvetliť a viem aj, o čom hovorím, pretože je to výsledok podľa nás lobingu Zväzu obchodu, a to, že o tom viem, je dôkaz aj toho, že, samozrejme, páni zo Zväzu obchodu boli aj za nami v časoch, keď sme my sedeli v exekutíve, bolo to nejedno stretnutie a tlačili proste na nás tým spôsobom, aby sme odsunuli zavedenie týchto pokladníc alebo aby sme ich aspoň nasmerovali na tých menších, na tých bezbrannejších, ktorí podľa nich viacej podvádzajú, a aby sme ich nechali v týchto časoch na pokoji. A Zväz obchodu - v preklade obchodné reťazce.

V podstate, pán minister, vy dneska začínate splácať časť tej dohody týmto prvým čítaním a zajtra to bude hlasovanie o prvom čítaní a bolo by fajn, keby ste už v budúcnosti v podstate možno necitovali pána Konštiaka ako šéfa Zväzu obchodu, ktorý v prípade zvyšovania DPH tvrdí, že sa teda v plnej miere nebude premietať zvýšenie DPH do cien, pretože obchodníci z tých 186 mil. eur, ktoré rátate, že prídu do štátneho rozpočtu, časť absorbujú v svojich maržiach. Podľa vašich odhadov by to malo byť asi 20 % na ich strane, čiže nejakých vyše 30 mil. eur. Čiže miliardu korún absorbujú obchodníci prvýkrát v histórii tejto krajiny do svojich marží. Ja to vnímam tak, že pán Konštiak a Zväz obchodu v podstate tvrdí to, čo vrchnosť si želá, nerobia to prvýkrát v živote a v podstate majú za to sladkú odmenu. Tá odmena je dnes na stole.

Minulosť. Pripomeniem vám minulosť. Nemôžete sa odtiahnuť od tejto témy, pretože niekedy si v roku 2005 ste sami zadávali analýzu o upgrade registračných pokladníc. Samozrejme, s účelom nie zaťažovať a obťažovať ľudí a podnikateľov, ale aj s cieľom zvyšovať daňové príjmy a zamedzovať daňovým únikom. My sme v polovici roku 2008 pripravili túto novelu. Na žiadosť, pán Jusko vám to potvrdí, na žiadosť RÚZ sme odsunuli účinnosť o vyše dva roky. Je tu dva a pol roka legisvakácie. To bolo dosť, neexistuje veľa zákonov v tejto krajine, ktoré by mali takúto legisvakáciu, to znamená taký čas dlhej prípravy. Skúšobné ústavy si svoju úlohu urobili, samozrejme, aj dodávatelia, aj odberatelia.

To, čo nastalo po vašom nástupe do ministerského kresla, je to, že v tejto oblasti nastal chaos. Chaos preto, že veľká časť užívateľov registračných pokladníc si, samozrejme, už objednala tieto pokladnice, pretože boli v tom, že ten zákon bude platiť, a reagovali na výhodné ponuky so zľavami, až 40-percentnými. Teraz tu máme na stole niekoľko desaťtisíc záväzných objednávok, ktoré, som zvedavý, ako budeme riešiť v rámci transparentnosti podnikateľského prostredia vymožiteľnosti práva a podobne.

Čo je kľúčové ale pri tejto novele, je to, že my sa tu bavíme - už dnes od jednej - v podstate o balíku zákonov, ktoré majú priniesť do Štátnej pokladnice ďalšie peniaze. A zavedenie registračných pokladníc s fiškálnou pamäťou má, samozrejme, ten istý cieľ. A vy proste ponechávate nepovšimnuté milióny eur na ulici a na druhej strane máte tu proste zákony, ktoré vyvolávajú aj istú šuškandu na chodbách minimálne parlamentu v tom, že tu úplná jednota v niektorých agendách nie je ani z vašej strany.

Takže zvyšujete dane, ale viete, môžte zvýšiť DPH na 20, aj na 30 %, ale v podstate tí, ktorí doteraz neplatia DPH, lebo sú proste zvyknutí obchádzať, obchádzať systém dane z pridanej hodnoty a takisto dane z príjmov, tak tým je to proste jedno. Môžu byť dane, aké chceme, vysoké, tí tento, túto daňovú povinnosť obídu.

Pre istú edukáciu, čo prinesú fiškálne pokladnice. Ide o elektronický kontrolný záznam, žurnál, do ktorého sa zapisujú všetky pokladničné doklady, opatrený kontrolným kódom, pomocou ktorého je možno zistiť jeho pravosť. Tým sa výrazne znižuje možnosť pozmeňovania celkových tržieb, z ktorých sa následne odvádza DPH, prípadne spotrebné dane. Fiškálna pamäť trvalo uchováva údaje o celkových obratoch a zabezpečuje ich nemennosť, čím sa znižuje možnosť daňových únikov. Zvýši sa efektívnosť daňových a colných kontrol, pretože daňoví kontrolóri budú môcť jednoznačne zistiť porušenie zákonov, napríklad porušenie plomby.

Aká je pripravenosť? Daňové úrady vyškolili svojich pracovníkov, zaviedli register servisných organizácií. Výrobcovia, dodávatelia sú pripravení, investovali do toho značné prostriedky. Myslím si, že máte nejaký telegram z ambasády nemeckej, kde sa vlastne, sa to týka aj zahraničného investora, táto možno zmarená investícia. Servisné organizácie sú pripravené celkove, na daňových úradoch je registrovaných vyše 660 servisných organizácií. Podnikatelia sú podľa našich informácií tiež pripravení. V predstihu si objednali upgrady svojich pokladníc. Ide o viac ako 85 % dnešného trhu. Objednávky si uplatnili aj tie veľké reťazce a tí veľkí predajcovia, ktorí presadili momentálne túto lobistickú novelu. Viac ako 65-tisíc zariadení bolo záväzne objednaných do konca júla 2010. Nie je teda žiadnych pochýb, že by bol niekto nepripravený. Upgrade jednej pokladnice stojí 60 až 100 eur plus inštalácia a uvedenie do prevádzky cca 25 až 50 eur. Takáto prospešná inovácia raz za pätnásť rokov určite nie je likvidačná.

Tu chcem pripomenúť, že keď sme tento zákon prijímali v polovici roku 2008, bolo to pol roka, necelého pol roka pred prijatím eura, tam boli jednoznačné analýzy, že 90 % trhu z pokladníc je nemoderných, nepostačujú proste zavedeniu eura. Tam došlo, máte pravdu, k zásadnej výmene registračných pokladníc, ale konala sa v závere roku 2008, tak ako je to tu na Slovensku zvykom, a, samozrejme, už všetci mali tú informáciu, že o dva roky, o dva a pol roka tu bude povinnosť upgradu na fiškálnu pamäť. Takže tomu sa takisto nikto nemôže vyhovárať.

Vy v podstate v svojom návrhu navrhujete duálny režim. To znamená, tí, ktorí pokladnicu vyššieho sofistikovaného stupňa zavedú, tak tí budú môcť používať túto pokladnicu a, samozrejme, tí, ktorí to doteraz obchádzali a budú chcieť obchádzať, tak tí budú môcť dva roky ešte pokračovať v svojom starom režime.

Kľúčové, čo vám chcem, dámy a páni, povedať, je to, že zatiaľ rezort financií nevyčíslil, samozrejme, v číslach, o akú sumu, o akú sumu peňazí by bol štátny rozpočet obohatený, keby začali pokladnice fungovať od 1. januára. A sú tu proste odhady, ktoré hovoria o desiatkach miliónov eur, ak nie o, ak sa môžme stotožniť s návrhom, či dočítal som sa v blogu pána podpredsedu KDH, že by mohlo ísť až o 100 až 150 mil. eur v najbližších dvoch rokoch.

My vás vyzývame na to, aby ste tento zákon nepustili do druhého čítania, aby boli zavedené pokladnice od 1. januára budúceho roku, aby bolo inštruované Daňové riaditeľstvo o tom, aby najbližšie dva-tri mesiace v budúcom roku bolo benevolentné alebo mäkšie k podnikateľom a nevyžadovalo túto povinnosť striktne, pretože ten chaos tuná dva-tri mesiace naozaj nastal a istý posun tu musí byť.

A bolo by fajn, keby ste požiadali rezort financií, aby spočítal, koľko prinesie do štátneho rozpočtu zavedenie registračných pokladníc fiškálnou pamäťou, a aby o túto sumu navýšil príjmy v štátnom rozpočte na budúci rok. A tam sa vám vytvára, kolegovia z KDH, priestor na to, aby ste mohli rokovať o úpravách niektorých zákonov, buď môžte menej vybrať na príjmoch, alebo môžte viacej dať na výdavkoch. Môžte riešiť rodičovské príspevky, na ktoré je problém zohnať peniaze, môžte riešiť tretí pilier, remeselníkov a nemusíte zvyšovať DPH na 21 %. Kolegovia z SAS, keby tá suma bola oveľa väčšia, možno by sa nemuselo ísť ani na 20 % DPH.

Takže je to na vás, kolegovia, ale tá možnosť tu je a je trestuhodné ju nevyužiť.

Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok